མདུན་ངོས། > ༄༅།།དུས་དེབ།  > ༄༅།།གངས་ཅན་སྐྱེས་མའི་དྲ་བ། > ༄༅།།རྩོམ་རིག་དཔྱིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན།


 ཁ་བྱང་། སྤེལ་དུས།
 • ༄༅།།རླབས་ཆེ་བའི་ཆུང་མ།
 • 2009-02-09
 • ༄༅།།ཨ་མའི་ལམ་འཇུག་དང་མིག་ཆུ།
 • 2009-02-09
 • ༄༅།།ཉམ་ཆུང་གི་བུད་མེད།
 • 2008-06-20
 • ༄༅།།རི་བོ་ཚུར་ལ་མི་འོང་ན། ང་རང་ཕར་ལ་འགྲོ་ཆོག
 • 2008-06-20
 • ༄༅།། ཙུ་གུ་འཕྲོག་པ།
 • 2008-06-20
 • ༄༅།།རེབ་གོང་དུ་བསྐྱོད་པའི་དྲན་སྣང།
 • 2008-06-20
 • ༄༅།།ཁྱོད་ཀྱི་འགྲོ་འདུག་དང་བདག་གི་ནང་སེམས།
 • 2008-06-20
 • ༄༅།།མ་ཡུམ་ལ་སྤྲིངས་པའི་སེམས་པ།
 • 2008-06-20
 • ༄༅།།ལྷུང་ལྷུང་འབབ་པའི་རྩེ་ཆུ།
 • 2008-06-20
 • ༄༅།།ས་གཞིའི་བང་རིམ་སྙེག་ཚུལ།
 • 2008-06-20
   
  རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། དཔལ་མོ།
  Copyright @ China Tibet Online
  འདིར་བཀོད་པའི་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་རྣམས་ཀྱི་པར་དབང་བོད་ལྗོངས་ཆ་འཕྲིན་ལྟེ་གནས་ལ་དབང་བས་
  ཕན་ཚུན་དབང་བཅོལ་དང་གྲོས་མོལ་མ་བྱས་གོང་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་མི་ཆོག་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུའོ།།

  E-Mail:Tict@tibet.cn
  ཁ་པར།:8610-58336060