བུད་མེད་ཀྱི་བདེ་ཐང་རྒྱུན་ཤེས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།
 
 • བུད་མེད་རྩོམ་པོ་སྐར་མཚོ་སྐྱིད།
 • བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་མཛངས་མ་ཞིག་གི་མི་ཚེའི་བརྩོན་ལེན།
 • སྐུ་དྲག་གི་བུ་མོ་ཞིག་ནས་གུང་ཁྲན་ཏང་ཡོན་དུ་གྱུར་བ་སྟེ་བོད་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཞེས་པའི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མངོན་པར་བསྟན་པ།
 • མ་ཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོལ་མ།
 • བོད་ཀྱི་བུ་མོ་འཇོན་ཐང་ཅན་འབྲུག་མོ་རྒྱལ་ལགས།
 • བོད་རིགས་ཀྱི་བུད་མེད་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཨང་དང་པོ་དོན་འགྲུབ་ལྷ་མོའི་གནས་ཚུལ་བཀོད་པ།
 • ༄༅།།ན་གཞོན་སྙན་ངག་པ་ཚེ་སྐྱིད་ལྷ་མོར་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།
 • ༄༅།། ཁྱེད་ལ་བརྗོད་འདོད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཤབ་ཤུབ།
 • ༄༅།།སྨན་རམས་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ།
 • རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། དཔལ་མོ།
  Copyright @ China Tibet Online
  འདིར་འཁོད་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་རྣམས་ཀྱི་པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བར་དབང་བས་དབང་བཅོལ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་སྤྱོད་མི་ཆོག
  E-Mail:jiangbai@126.com
  ཁ་པར།:010-58336716