༢༠༡༡ལོའི་དེབ་གསུམ་པ།

 

ཀྲུང་གོའི་པེ་ཅིན་ཧྥུའུ་ཡི་ལམ་གྱི་ཨང་༡༣༥པ།

ཁ་པར།   ༠༡༠____༥༨༣༣༥༥༡༧

གློག་རྡུལ་ཡིག་སྒམ། zgxz2008@yahoo.cn

དྲ་གནས། www.tibetmagazine.net

Copyright @ China Tibet Online
འདིར་འཁོད་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་རྣམས་ཀྱི་པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བར་དབང་བས་དབང་བཅོལ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་སྤྱོད་མི་ཆོག
E-Mail:jiangbai@126.com
ཁ་པར།:010-58336716