སློབ་གསོ།         སྐད་ཡིག         རྩོམ་རིག        ཆོས་ལུགས།        སྒྱུ་རྩལ།        གསོ་རིག        དམངས་སྲོལ།        དཔེ་དེབ།         སྒྲ་བརྙན།        པར་མཛོད།         གློག་རྡུལ་དུས་དེབ།         དྲི་བ་འདོན་ས།       
 
དཔྱིད་གསར་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་སྐབས་སུ་གནའ་གྲོང་ལྷ་སའི་ག་ས་གང་དུ་དུས་ཆེན་གྱི་རྣམ་པས་ཁེངས།
སྤེལ་དུས། 2016-02-10   ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།   རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ལྕགས་མོ་མཚོ།

 

   དཔྱིད་གསར་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་གྱི་དུས་སྐབས་སུ། གནའ་གྲོང་ལྷ་སའི་ཁྲོམ་སྲང་ཆེ་ཆུང་གང་སར་བཀྲག་མདངས་ཆེ་བའི་ལྒང་ཞུ་ཁེངས་ཏེ་དུས་ཆེན་གྱི་རྣམ་པ་ཚ་དོད་པོས་ཁེངས་འདུག     པར་འདི་ནི་ལྷ་སའི་གྲོང་མིས་ཚོང་ཁང་དུ་ལྒང་ཞུ་དང་ཤིས་ཚིག་ཉོ་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།  

འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
Copyright @ China Tibet Online
འདིར་འཁོད་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་རྣམས་ཀྱི་པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བར་དབང་བས་དབང་བཅོལ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་སྤྱོད་མི་ཆོག
E-Mail:2083958102@qq.com
ཁ་པར།:010-58336070