སློབ་གསོ།         སྐད་ཡིག         རྩོམ་རིག        ཆོས་ལུགས།        སྒྱུ་རྩལ།        གསོ་རིག        དམངས་སྲོལ།        དཔེ་དེབ།         སྒྲ་བརྙན།        པར་མཛོད།         གློག་རྡུལ་དུས་དེབ།         དྲི་བ་འདོན་ས།       
 
ནན་ཁྲང་བརྒྱད་གཅིག་འོས་ལངས་དྲན་གསོ་ཁང་སོགས“ཁང་གཅིག་དང་གནས་རྙིང་ལྔ”ཡི་འགྲེམས་ཁང་སྒྱུར་བཀོད་རིམ་སྤོར་བྱས་རྗེས་སྤྱི་དམངས་ལ་སྒོ་ཕྱེ་བ།
སྤེལ་དུས། 2017-07-31   ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས།   རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཆོས་སྒྲོན།

          ནན་ཁྲང་བརྒྱད་གཅིག་འོས་ལངས་དྲན་གསོ་ཁང་སོགས“ཁང་གཅིག་དང་གནས་རྙིང་ལྔ”ཡི་འགྲེམས་ཁང་སྒྱུར་བཀོད་རིམ་སྤོར་བྱས་རྗེས་སྤྱི་དམངས་ལ་སྒོ་ཕྱེ་བ།
Copyright @ China Tibet Online
འདིར་འཁོད་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་རྣམས་ཀྱི་པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བར་དབང་བས་དབང་བཅོལ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་སྤྱོད་མི་ཆོག
E-Mail:jiangbai@126.com
ཁ་པར།:010-58336716