སློབ་གསོ།         སྐད་ཡིག         རྩོམ་རིག        ཆོས་ལུགས།        སྒྱུ་རྩལ།        གསོ་རིག        དམངས་སྲོལ།        དཔེ་དེབ།         སྒྲ་བརྙན།        པར་མཛོད།         གློག་རྡུལ་དུས་དེབ།         དྲི་བ་འདོན་ས།       
 
སྐབསབཅུ་བདུན་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཡིག་འཕྲིན་སྦྱོར་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་དུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་བརྡ་ཆད་གསར་པ།
སྤེལ་དུས། 2017-09-11   ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།   རྩོམ་སྒྲིག་པ།  སྣང་མཛོད།
          ཚོགས་འདུ་འདིའི་སྟེང་དུ་ཐ་སྙད་གསར་པ220ཞིབ་བཤེར་ནན་ཏན་བྱས་ནས་མཇུག་མཐར་ཐ་སྙད་གསར་པ128གཅིག་གྱུར་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་རེད། 

Copyright @ China Tibet Online
འདིར་འཁོད་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་རྣམས་ཀྱི་པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བར་དབང་བས་དབང་བཅོལ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་སྤྱོད་མི་ཆོག
E-Mail:jiangbai@126.com
ཁ་པར།:010-58336716