ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། > 2017ལོའི་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཆེད་སྒྲིག > པར་རིས་

གཞི་གྲངས་ཁག་བདུན་བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་སྐྱོང་བྱེད་པའི“གྲུབ་འབྲས་ཞིབ་ཐོར”མྱུར་གཟིགས་གནང་རོགས།

བཀྲ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར།    发布时间: 2017-10-25 18:06:00    来源: ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།
 
Copyright @ China Tibet Online
འདིར་འཁོད་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་རྣམས་ཀྱི་པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བར་དབང་བས་དབང་བཅོལ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་སྤྱོད་མི་ཆོག
E-Mail:zangwenbu@126.com
ཁ་པར།:010-58336716