ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། > མདུན་ཤོག > སྙན་དབྱངས་འགྱུར་ཁུག

གསོལ་ཇ་མངར་མོ།

སྤེལ་དུས 2023-04-24 ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། རྩོམ་པ་པོ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ།