ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། > བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་གསར་པ་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས།

རིམས་ནད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐ་སྙད་དང་ཚིག་ཐུང་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར།

སྤེལ་དུས 2022-08-12 ཡོང་ཁུངས། རྫ་ཡུལ་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་། རྩོམ་པ་པོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། སངས་སྐྱབས།