ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ། > ༢༠༡༢ཆེན་སྒྲིག 2022 > བོད་རབ་རྒྱན་ཆུ་ཕོ་སྟག་ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། > བརྙན་ཐུང་།

ཨ་མདོ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་བོད་རབ་རྒྱན་ཆུ་ཕོ་སྟག་ལོའི་ལོ་སར་དགོང་ཚོགས།

སྤེལ་དུས 2022-03-03 ཡོང་ཁུངས། ཨ་མདོ་བརྙན་འཕྲིན། རྩོམ་པ་པོ།
 
རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྣང་རྡོར།